wat zijn gibo blokken

Wat is een onderaannemer?

Een onderaannemer is een persoon of bedrijf die in opdracht van de (hoofd)aannemer, zonder voor hem in dienst te zijn, het aangenomen werk geheel of gedeeltelijk uitvoert tegen een vastgestelde prijs. In veel gevallen is dit een ZZP'er. 

Je hoeft als opdrachtgever van de hoofdaannemer geen apart contract met de onderaannemer af te sluiten omdat je de complete opdracht via de hoofdaannemer hebt uitbesteed.

Reactie plaatsen