Wat is de NEN norm in de bouw?

De NEN norm is een norm voor veiligheid. De afkorting NEN staat voor Nederlandse Norm. Deze wordt vastgesteld door de Nederlands Normalisatie Instituut (NNI). Het bouwbesluit verwijst naar veel van deze NEN-normen.

Reactie plaatsen