wat is meerwerk in de bouw

Wat is de definitie van meerwerk in de bouw?

De definitie van meerwerk is als volgt:

"Meerwerk zijn de werkzaamheden voor de aannemer die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen."

Dus als je als opdrachtgever aan de aannemer vraagt werk te doen dat buiten het bestek en dus het begrote bouwbedrag valt. Als u bijvoorbeeld tijdens de bouw van een aanbouw besluit om nog een extra wand te laten maken, dan wordt deze wens als meerwerk aan de aannemingsovereenkomst toegevoegd.

Maar pas op, mondeling overeengekomen meerwerk is ook rechtsgeldig. Mocht er discussie ontstaan over de vraag of er opdracht gegeven is voor meerwerk, dan zal de aannemer dat moeten bewijzen.

Het is dus altijd erg belangrijk om de afspraken over meerwerk schriftelijk vast te leggen.

Minderwerk

Naast meerwerk bestaat er ook minderwerk. Dat is werk dat wel is begroot, maar tijdens de uitvoering komt te vervallen. Bijvoorbeeld één wastafel plaatsen in plaats van twee, zoals oorspronkelijk bedacht.

Reactie plaatsen