wat is meerwerk in de bouw

Wat is de betekenis van een stelpost?

Staat er op de begroting of offerte van een aannemer een bedrag als stelpost? Dan is nog niet exact bekend wat je als opdrachtgever exact wilt en wordt er een schatting voor opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld omdat je nog niet weet wat voor exacte voordeur of uitvoering van de badkamer je uiteindelijk wilt. Na afloop worden het begrote en werkelijke bedrag verrekend.

Indien mogelijk is het verstandig om stelposten in de begroting te voorkomen. Dit zijn de punten waar vaak achteraf onenigheid over komt. 

Reactie plaatsen