wat doet de welstand

Wat doet de Welstandscommissie?

De welstandscommissie controleert of je bouwplan voldoet aan de eisen van de welstand. Dit is nodig voor het krijgen van een omgevingvergunning. Voordat burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag voor een bouwvergunning, leggen zij deze aanvraag om advies voor aan een welstandscommissie van onafhankelijke deskundigen. Deze bekijkt of het bouwwerk architectonisch past in de omgeving. De criteria waarop getoetst worden zijn vastgelegd in de welstandsnota.

Reactie plaatsen